Pr. 2019 blev registrering af ejerlejligheder flyttet fra Tinglysningsretten til Geodatastyrelsen og pr. juli 2020 trådte ny ejerlejlighedslov i kraft. Det har medført  gebyr på registrering af nye ejerlejligheder, på ændringer i eksisterende ejerlejlighedsejendomme herunder også af fordelingstal.

Den nye ejerlejlighedslov har medført udvidede muligheder for at notere ejendomme i ejerlejligheder. Kontakt os gerne for yderligere information.

Der er med de gennemførte ændringer indført en besværliggørelse af håndtering af pant i tinglysningsretten, hvilket vi oplever som den største ændring og som en begrænsning.

På grund af dette er det utrolig vigtigt, at der sker nøje planlægning af processen – særligt for ændringer i eksisterende ejerforeninger og vi anbefaler, at der søges råd og vejledning i god tid, før der skal træffes beslutninger.