Notering af ejerlejligheder er den mest fleksible og effektive del af ejendomsdannelsen – blot bygningen er opført. Der noteres i tingbogen i løbet af få dage og uden afgift.

I løbet af 2017 vil registrering af ejerlejligheder blive flyttet fra tingbogen til matriklen. Det medfører sandsynligvis ændrede/øgede krav til opmåling, længere sagsbehandlingstid og gebyr pr. ejerlejlighed. Detaljerne kendes endnu ikke.

Derfor anbefaler vi, at man får registreret sine ejerlejligheder nu, selvom man måske havde tænkt at det kunne vente eller i det mindste at man dels får budgetteret med en øget omkostning forbundet med opdelingen og indarbejdet en længere sagsbehandlingstid fra næste år.

Vi følger naturligvis udviklingen.