Pr. 2019 er registrering af ejerlejligheder flyttet fra Tinglysningsretten til Geodatastyrelsen. Det har medført en forøgelse af sagsbehandlingstiden til ca 1-1,5 måned og der er indført gebyr på registrering af nye ejerlejligheder, på ændringer i eksisterende ejerlejlighedsejendomme herunder også af fordelingstal.

Det er vigtigt at understrege, at ejerlejlighedsloven (endnu) ikke er ændret, det er alene metoderne, hvorpå der sker registrering. Det har medført en forøgelse af kravene til vores arbejde i forbindelse med sagernes udarbejdelse.

Særligt er der indført en besværliggørelse af håndtering af pant i tinglysningsretten, hvilket vi oplever som den største ændring og som en begrænsning.

På grund af dette er det utrolig vigtigt, at der sker nøje planlægning af processen – særligt for ændringer i eksisterende ejerforeninger og vi anbefaler, at der søges råd og vejledning i god tid, før der skal træffes beslutninger.