Landinspektør J.R. Krabbe startede sit virke som praktiserende landinspektør i Aarhus i 1960. I 1993 blev Landinspektørfirmaet Bøgh & Krabbe stiftet ved etablering af kompagniskab mellem landinspektør Annette Bøgh og J.R. Krabbe.

Siden J.R. Krabbes pensionering er firmaet drevet videre af Annette Bøgh og 10-12 medarbejdere med forskellig faglig baggrund samt med støtte af konsulenter, som tilknyttes til løsning af specialopgaver.

Vi arbejder primært i Midtjylland, men løser mange opgaver overalt i Danmark. Vi udfører alle traditionelle opgaver indenfor såvel matrikulært som teknisk arbejde. Gennem årene har vi opbygget en særlig erfaring og interesse for projektudvikling og vi deltager som rådgivere i mange større projekter allerede fra ideerne bliver skabt, hvilket sikrer belysning af det ejendomsretlige aspekt. Vi lægger så stor vægt på rådgivningen, at det altid er muligt at kontakte os uforpligtende for en indledende drøftelse og undersøgelse af de udviklingsmuligheder, som en ejendom kan indeholde. Det er der heldigvis mange, der benytter sig af.

Vi lægger vægt på at kunne servicere alle vores kunder lige godt og lige hurtigt uanset opgavens størrelse.
Såvel hos os som hos alle andre praktiserende landinspektører vil løsningen af opgaver ske i overensstemmelse med Vedtægt for Landinspektørvirksomhed.

Firmaet er medlem af Praktiserende Landinspektørers Forening, PLF og ansvarsforsikret gennem Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring, LgE.

TILBAGE TIL FORSIDEN