Der er i øjeblikket lang sagsbehandlingstid både hos kommunerne, øvrige myndigheder og hos Geodatastyrelsen. Selvom vi søger at løse sagerne så hurtigt vi kan, må der påregnes en samlet sagsbehandlingstid på 7-8 måneder, nogle gange mere. Det er vigtigt at få startet sagerne i god tid og ikke mindst at få sikret en forventningsafstemning hos de involverede parter f.eks. ved at indarbejde realistiske overtagelsestider i købsaftalerne.