Mangler I emner til jeres næste interne møde i firmaet eller i jeres brancheforening tilbyder vi at afholde indlæg på gå-hjem-møder eller små foredrag om de af vores arbejdsområder, der har relevans for jeres arbejde. Vi samarbejder tæt med advokater, arkitekter, ejendomsmæglere m.fl. og vi har oplevet, at disse små foredrag på 1-2 timers varighed har givet et godt indblik i vores arbejdsområder, der for mange er helt ukendt og samtidigt har givet os alle en værdifuld fælles forståelse for de opgaver, som vi løser sammen.

Foredragene kan sammensættes efter ønske.

Tidligere afholdte foredrag:

“Hvad laver landinspektøren egentlig? – en gennemgang af landinspektørens arbejde med hovedvægten lagt på den matrikulære proces”

“Ejerlejlighedsloven – er kompliceret, men landinspektøren kender den”

“Ejendomsdannelsen – udstykning eller ejerlejligheder – procesbeskrivelse”

“Arealberegninger – byggeret- brutto/netto – BBR-registrering – hvorfor er det så svært?”

TILBAGE TIL FORSIDEN