Afsætning af nye bebyggelser eller tilbygninger udfører vi med nogle få dages ventetid.
I forbindelse med afsætningen vil vi foretage en kontrol af projektets lovlighed i forhold til byggelovens bestemmelser om højde og afstand til skel samt eventuelle tinglyste servitutter.
Afsætningen foretages i samarbejde med entreprenør/murer og det aftales på forhånd, om afsætningen skal foretages på galger, om den skal ske ad flere gange eller om det måske er tilstrækkeligt blot at etablere nogle fikspunkter.
Efter afsætningen skal vi foretage en kontrolopmåling af de afsatte punkter og denne kontrolopmåling beregnes efterfølgende på kontoret og bruges ved udarbejdelse af afsætningsplanen, der fremsendes som dokumentation for afsætningens gyldighed. Dette vil ske i umiddelbar forlængelse af afsætningen.
Hvis der i byggetilladelsen er stillet krav om udstedelse af en attest sker dette også i forbindelse med afsætningsopgaven. En attest eller “erklæring fra en landinspektør” kaldes i daglig tale for en IBS-attest. For nogle byggesager vil det være tilstrækkeligt at bede landinspektøren om attesten, hvis entreprenøren selv vurderer at kunne afsætte byggeriet. Landinspektøren vil i disse tilfælde gennemgå og kontrollere projektet i forhold til bygningsreglementets bestemmelser og tinglyste servitutter samt foretage kontrolopmåling på byggepladsen. På dette grundlag vil attesten oftest kunne udstedes.
Pris for afsætningen må aftales fra sag til sag, da omfanget af opgaven afhænger af byggeriets størrelse, antallet af gange, der skal afsættes mv.
Landinspektørens honorar for en bygningsafsætning vil altid udgøre en forsvindende lille del af den samlede byggesum – til gengæld får man for dette en garanti for, at bygningens placering og højde er lovlig.