I forbindelse med udlejning af boliger og erhvervslokaler tages der udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 311 (bkg311) om beregning af arealet af bolig- og erhvervslokaler. For boliglejemål vil denne bekendtgørelse være eneste grundlag for beregningen. Den indeholder regelsæt for opmåling og beregning af udlejningsarealet herunder med fordeling af de fælles adgangsarealer.
 
For rene erhvervslejemål vil udgangspunktet for fastlæggelse af det lejedes størrelse ofte være en beregning baseret på bygningsreglementets regelsæt eller et udgangspunkt i bkg311 med aftalte afvigelser, idet bekendtgørelsen ikke altid viser sig at være velegnet grundlag – særligt ved domicilejendomme.
For sager i huslejenævn eller i boligretten, hvor lejemålets størrelse er genstand for tvivl, vil det være af stor betydning at der kan foreligge en beregning af udlejningsarealerne fra en landinspektør.
 
En beregning med tilhørende kort, udarbejdes ud fra opmåling af bygningens lejemål, adgangsarealer mv.
 
Det er helt afgørende i projektfasen ved planlægning af en ny bebyggelse, at der kan estimeres et lejebærende areal. Vores arealberegninger gennemføres derfor ofte for projektbyggerier baseret på arkitektens tegningsmateriale.