Bygnings- og boligregistret (BBR) administreres af kommunerne og indeholder oplysninger om en ejendoms bebyggelse. Det er ejendommens ejer, der har ansvaret for at registrets oplysninger er korrekte. Registrets indhold har meget svingende kvalitet, fordi der gennem årene ikke altid er sket anmeldelse af ændringer eller fordi de oplyste arealer er forkerte. Vi anbefaler, at der i hvert fald forud for et salg foretages en vurdering af BBR-oplysningernes kvalitet og validitet. Vi kan hjælpe med at foretage denne vurdering, der ikke altid medfører en fuldstændig opmåling af ejendommen, men ofte alene overordnede kontrolmålinger med støtte i tegningsmateriale. Det afhænger af resultatet.

Forud for udstedelse af byggetilladelse skal der ske anmeldelse af den projekterede bebyggelses etageareal og areal for hver af det enheder (boliger eller erhverv), der opføres. Dette sker på særlige skemaer, der kan udfyldes online. Vi tilbyder af hjælpe med denne opgave. Kontakt os gerne for yderligere oplysninger.