Både ved udstykning af et grundstykke som ved opdeling af en bygning i ejerlejligheder stiftes der ny fast ejendom, der kan gøres til genstand for salg og pantsætning. Langt hovedparten af vores sager er ukomplicerede og gennemføres som matrikulær udstykning, som ejerlejlighedsopdeling eller ved en kombination.

I de mere komplicerede sager kan der være behov for at fastlægge en model for ejendomsdannelsen før arbejdet igangsættes for at sikre, at alle processer forløber i rigtig rækkefølge og for at undgå unødvendig tidspilde og omkostninger. Det vil f.eks. være for projekter, hvor der skal ske etapevis bebyggelse over flere år, hvor der er flere investorer involveret, hvor sagen alene kan gennemføres ved en kombination af udstykning og ejerlejlighedsopdeling eller hvor tidsfaktoren er særlig afgørende.

Som grundlag for arbejdet vil der blive brugt tid på at beskrive den proces, der vil være nødvendig for at nå målet – måske mange år senere. Det kan i den forbindelse også være nødvendigt at tage hensyn til indholdet i kontraktgrundlaget imellem de involverede parter. Det kan være et kompliceret forløb, hvor landinspektør og advokat arbejder tæt sammen med sagens øvrige parter og myndighederne for at sikre sagens gennemførsel – i mål når vi altid.

Vi har gennem årene deltaget i mange store projekter og har derfor opbygget stor erfaring indenfor dette område. Det vil altid være muligt at få en indledende gennemgang af projektets muligheder hos os.

TILBAGE TIL FORSIDEN