Ejerlejlighedsloven er siden den første vedtagelse blevet ændret mange gange og for hver gang er der indført enten begrænsninger eller udvidelser i adgangen til at kunne foretage opdeling i ejerlejligheder afhængigt af de politiske forlig, der ligger bag lovændringerne.

For hver ændring af loven er der tilført nye bestemmelser, datoer og krav, der skal påses ved en ejerlejlighedsopdeling og loven kan derfor i dag være svær at læse. Dertil skal lægges en række domstolsafgørelser, der danner grundlag for vores arbejde.
Mange tror fejlagtigt, at en ejerlejlighedsopdeling skal godkendes hos kommunen. I modsætning til en udstykning af en ejendom, kan notering af nye ejerlejligheder ske alene ved erklæring fra landinspektør og ejendommens ejer. Registrering af ejerlejligheder sker pr. 2019 hos Geodatastyrelsen og det har medført ændrede krav til måden, som sagerne laves på, ikke lovens krav. Der er samtidigt indført gebyr.

Landinspektør Krabbe var en af de første og største aktører indenfor ejerlejlighedsopdelinger i landet og firmaet har videreført den erfaring, der er opbygget herfra.
Såvel ved opdeling af helt nye ejendomme, af ældre ejendomme eller ved ændringer af allerede gennemførte ejerlejlighedsopdelinger, vil du kunne få råd om mulighederne hos os, forinden sagen igangsættes. Mange retter henvendelse til kommunens tekniske forvaltning om disse sager, men det er den praktiserende landinspektør, man skal kontakte.

 

Kan din ejendom opdeles i ejerlejligheder?

  • Hvis bygningerne på ejendommen er opført efter 1/7 1966 eller hvis bygningerne alene indeholder erhverv, er det som regel muligt at foretage opdeling.
  • Hvis en eller flere af bygningerne er opført før 1/7 1966 og alene indeholder op til 2 beboelseslejligheder, vil det måske være muligt at foretage opdelingen. Det vil bla. afhænge af, om visse kvalitetskrav er opfyldt for bygningerne.
  • Hvis din ejendom er noteret med landbrug eller tilhører en andelsboligforening er opdeling ikke muligt.
  • Hvis din ejendom indeholder et hidtil uudnyttet tagrum, hvortil der er givet byggetilladelse til indretning af ny beboelse, kan der ske opdeling af ejendommen, således at den nye beboelse i tagetagen vil kunne afhændes som en selvstændig ejerlejlighed.
  • Hvis din bygning er fredet kan den muligvis opdeles i ejerlejligheder. Kulturarvstyrelsen skal kontaktes om dette.

Kontakt os for en drøftelse af mulighederne. For flere ejendomme kan der skabes mulighed for ejerlejligheder, hvis der gennemføres enten en forudgående matrikulær opdeling af grunden eller ændring af status.

Tilbage til forsiden