Landinspektør Krabbe var en af de første og største aktører indenfor ejerlejlighedsopdelinger i landet og firmaet har videreført den erfaring, der er opbygget herfra.
Såvel ved opdeling af helt nye ejendomme, af ældre ejendomme eller ved ændringer af allerede gennemførte ejerlejlighedsopdelinger, vil du kunne få råd om mulighederne hos os, forinden sagen igangsættes. Mange retter henvendelse til kommunens tekniske forvaltning om disse sager, men det er den praktiserende landinspektør, man skal kontakte.

 

Kan din ejendom opdeles i ejerlejligheder?

  • Hvis bygningerne på ejendommen er opført efter 1/7 1966 eller hvis bygningerne alene indeholder erhverv, er det som regel muligt at foretage opdeling.
  • Hvis en eller flere af bygningerne er opført før 1/7 1966 og indeholder op til 2 beboelseslejligheder, vil det måske være muligt at foretage opdelingen. Det vil bla. afhænge af, om visse kvalitetskrav er opfyldt for bygningerne. Som noget nyt kan bygningen også bestå af erhvervsenheder, der kan opdeles særskilt.
  • Hvis bygningen er opført før 1/7 1966 og indeholder flere end 2 beboelseslejligheder og evt. erhverv, kan boligerne opdeles som én ejerlejlighed og erhvervsenhederne som særskilte ejerlejligheder. Denne mulighed er ny.
  • Hvis din ejendom indeholder et hidtil uudnyttet tagrum, hvortil der er givet byggetilladelse til indretning af ny beboelse, kan der ske opdeling af ejendommen, således at den nye beboelse i tagetagen vil kunne afhændes som en selvstændig ejerlejlighed.
  • Hvis din bygning er fredet kan den muligvis opdeles i ejerlejligheder. Kulturarvstyrelsen skal kontaktes om dette.

Kontakt os for en drøftelse af mulighederne. For flere ejendomme kan der med lovændringen pr. 2020 skabes mulighed for ejerlejligheder, hvor det før ikke var muligt.

Tilbage til forsiden