Med den elektroniske tingbog er fulgt en række nye krav til måden, hvorpå der tinglyses og de dokumenter, der skal bruges.
Ved tinglysning af en servitut, skal der ofte være tilknyttet et rids og en gml-fil, hvis indhold bruges til at stedfæste servitutten.

Kravene til udabejdelse af rids er formaliseret. Såvel rids som gml-filer laver vi dagligt og har stor erfaring i dette. Hvis vi modtager præcise oplysninger om servituttens indhold, kan materialet laves indenfor få timer og til et beskedent beløb.

Vi påtager os naturligvis også gerne at stå for tinglysning af servitutter. Kontakt os gerne for et samlet tilbud.

TILBAGE TIL FORSIDEN