Der kan opstå helt særlige behov for en præcis opmåling med høj nøjagtighed eller med høj detaljeringsgrad. Vi har igennem årene løst flere – også specielle – opmålingsopgaver. Som udgangspunkt vil alt kunne opmåles, også med høj nøjagtighed, men det vil ofte være i samråd med os at behovet og opgavens omfang kan fastlægges.

Det er idag muligt via nettet at finde mange kort og luftfotos over sin ejendom. Disse kort indeholder sammenstillede oplysninger og de er behæftet med stor unøjagtighed, men vil fint kunne bruges til indledende overvejelser f.eks. om tilbygningsmulighed.
Det er også muligt hos alle kommuner at bestille et digitalt udtræk af det tekniske grundkort til indlæsning i Cad. Grundkortets nøjagtighed varierer og indholdet er ikke altid ajour.
Det er helt afgørende for ingeniør og arkitekt at have et nøjagtigt, ajourført arbejdsgrundlag og dette dannes alene ud fra opmåling på stedet. Herved skabes et meget præcist, detaljeret kort, der kan suppleres med oplysninger om ejendommens skel og tinglyste begrænsninger f.eks. byggelinier og ledninger samt højdeinformationer.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at matrikelkortet alene kan anvendes til oversigtsformål. Nøjagtigheden af matrikelkortet er ikke god nok til at kortet kan anvendes til detailprojektering. Endvidere er det vigtigt at forstå, at det altid vil være udstykningsmålene og/eller ejendomsgrænsens beliggenhed på stedet, der er gældende og den kan alene fastlægges ved opmåling og muligvis endda først efter inddragelse af naboejerne.
De digitale grundkort, der kan rekvireres fra kommunerne, leveres i kortprojektion UTM. Denne kortprojektion har indbygget en nøjagtighed, der ikke er tilstrækkelig for detailprojektering og data bør derfor omsættes til et mere nøjagtigt grundlag, hvis de skal anvendes til projektering. Vi kan enkelt foretage konvertering af data mellem systemerne.

TILBAGE TIL FORSIDEN