Landbrugsloven ændres jævnligt og vi ser at ændringerne medfører mere lempelige regler for omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme, erhvervelsesbestemmelser, nedlæggelse af landbrug samt udnyttelse af overflødiggjorte bygningssæt.

Kontakt os gerne for en indledende drøftelse.

TILBAGE TIL FORSIDEN